Niekoľko poznámok k nedopovedanému

Svätopluk Mikyta, Pozdravujeme…, akryl na textile, 70 x 290 cm, 2015. Záber z inštalácie, foto Adam Šakový