O nás

Art Academy je vzdelávací program, ktorý vznikol v roku 2010 ako spoločná iniciatíva výtvarníka a reklamného konzultanta Martina Knuta, kurátora a teoretika umenia Juraja Čarného a prizvaných spolupracujúcich odborníkov. Cieľom bolo poskytnúť kvalifikované poradenstvo začínajúcim i pokročilým zberateľom, potenciálnym investorom a podporovateľom umenia. Víziou zakladateľov Art Academy bolo vytvoriť miesto pre živý  a obohacujúci kontakt medzi umeleckou sférou a ľuďmi z iných prostredí a odborov. 

 

Na príprave a vedení kurzov od začiatku spolupracuje široký tím odborníkov: teoretikov umenia, kurátorov, ale i filozofov a zberateľov (Zuzana Bartošová, Juraj Čarný, Richard Gregor, Diana Majdáková, Katarína Mullerová, Katarína Slaninová, Omar Mirza, Miroslav Marcelli, Marika Kupková a.i.) 

 

Za niekoľko rokov existencie kurzy absolvovalo mnoho skupín i jednotlivcov. Medzi našimi poslucháčmi boli bankári, podnikatelia, obchodníci, lekári, ale i pedagógovia či začínajúci galeristi. Vďaka novej podobe vzdelávania a živému kontaktu s umením sa nám podarilo nadviazať viaceré podnetné a dlhotrvajúce spolupráce. Jedným z najvýraznejších úspechov Art Academy je vydanie knihy Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku, ktoré finančne podporil jeden z našich absolventov. 

 

Zámer Art Academy vzdelávať a informovať o umení trvá i naďalej. Realizujeme individuálne i skupinové vzdelávacie aktivity, kurzy, prednášky. Spoločne s našimi absolventami navštevujeme výstavy a prehliadky umenia, aukcie, či umelecké veľtrhy. 

 

Naše aktity sme rozšírili o ponuku kurzov pre širokú verejnosť, základov umenia a jeho dejín ako i praktických kurzov a workshopov. 

 

Okrem toho informujeme o umení na špecializovanom blogu, kde prispievajú teoretici umenia, kritici a kurátori (Ľuboš Lehocký, Michal Stolárik, Diana Majdáková). Uverejňujeme recenzie výstav, populárno-náučné texty a názory týkajúce sa sveta umenia a jeho prevádzky.

 

Manažérkou projektu je Stanislava Knut, kontakt s verejnosťou má na starosti Diana Majdáková. 

 

 

Sledujte nás na Facebooku, kde neustále aktualizujeme obsah a prinášame novinky a zaujímavé informácie zo sveta umenia.