ART ACADEMY COLLECTOR

Pokiaľ je vaším cieľom vstúpiť na umeleckú scénu ako zberateľ, mecenáš, či aspoň erudovaný pozorovateľ, pripravili sme pre vás program Collector. Prednášky zostavené tak, aby zahrnuli všetko dôležité zo zberateľskej “latiny” – teda koncízne základy dejín domáceho a svetového umenia a zákonitostí trhu s umením. Prednášky garantujú špičkoví domáci odborníci z radov kunsthistorikov, galeristov, filozofov a zberateľov. V “praktickej” časti cyklu je vytvorený priestor pre osobné stretnutia a rozhovory s umelcami, zberateľmi a znalcami problematiky.

Špecifický charakter programu predpokladá individuálny prístup ku každému účastníkovi, preto nás neváhajte osloviť so svojimi predstavami a požiadavkami. Môžete si nakombinovať ľubovoľný počet a zloženie prednášok z našej ponuky.

PREDNÁŠKY:

1. AUKCIE

Prednáša: Katarína Slaninová

Cieľom prednášky je podať stručný pohľad a informácie o fungovaní aukčných domov, pravidiel predaja a kúpy umeleckých diel prostredníctvom týchto subjektov. Cez profily najvýznamnejších svetových aukčných domov /Christie`s, Sotheby`s/ ako i tých pôsobiacich v slovenskom prostredí sa pokúsim predstaviť tajomný svet aukcií, vývoj cien najvýznamnejších svetových ako i domácich predstaviteľov súčasného umenia, ale i riziká investovania do umenia prostredníctvom nákupov na aukciách. Ako funguje nákup umenia prostredníctvom aukčných domov, čo by mal potenciálny zberateľ vedieť pred vstupom do aukčnej siene? Prečo kupovať a prečo nekupovať na aukciách? Aký je vývoj cien najpredávanejších slovenských umelcov a ktorí autori sú investične najúspešnejší?

2. THE COLLECTOR, ČIŽE ZBERATEĽ

Prednáša: Diana Majdáková

Prečo sa nestať zberateľom súčasného umenia? Nástrahy a záludnosti umeleckého biznisu. Existujú dobré a zlé dôvody pre kúpu umeleckého diela? Stratégie a motivácie budovania vlastnej umeleckej zbierky. Ktoré diela majú investičnú hodnotu a ktoré si treba kúpiť len z lásky k umeniu? 10 spôsobov ako zle investovať na trhu so súčasným umením. Ktorí autori zákonite pokazia imidž nielen vášmu interiéru, ale aj vašej zbierke? Ktorým inštitúciám a galériám sa radšej vyhnúť a prečo?

3. SÚČASNÉ SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE /1990-2011/

Prednáša: Juraj Čarný

Súčasné slovenské výtvarné umenie pokrýva relatívne široký priestor na ktorom sa pohybuje okolo 3000 výtvarníkov. Podľa viacerých analýz sa z jednej generácie do “dejín umenia” dostane maximálne 10 autorov. Ktorí to sú a prečo nevlastniť dielo práve jedného z nich? Ktoré obdobie, resp. ktoré dielo týchto autorov by to malo byť a prečo? Aká je investičná a aká umelecká hodnota diel autorov nachádzajúcich sa na nižších priečkach pomyselnej “hitparády”? Má na Slovensku zmysel budovať lokálnu, alebo medzinárodnú zbierku? Treba sa zamerať na autorov jednej generácie, jedno médium, alebo vymedziť zbierku tematicky? Komu veriť pri budovaní zbierky a komu nie? Kde čerpať informácie o súčasnom slovenskom a medzinárodnom umení? Ako rozoznať kvalitu od gýča a ako si nepokaziť svoju zbierku zlými dielami? Prečo je už dnes vlastne aj tak na všetko neskoro?

4. PREHISTÓRIA SÚČASNÉHO SVETOVÉHO UMENIA /1913-1990/

Prednáša: Katarína Müllerová

“Is modern art rubbish?” Prednáška sa inšpiruje názvom diela britského umelca Matthewa Landyho (odpadkový koš na moderné umenie) a bude venovaná objasneniu klasických laických otázok súvisiacich s umením 20. storočia: “Je toto umenie?”, alebo: “to by som mohol (-la) urobiť aj ja a stavím sa, že za toľko by sa to nepredalo”. Na príkladoch občas nepochopeného posúvania hraníc výtvarného umenia do rôznych smerov v minulom storočí sa pokúsi vyzdvihnúť hodnotu inovácie v umení. Pomocou pozitívnych ukážok z dejín umenia 20. storočia – úspešných zberateľských počinov, aukčných rekordov či osvieteného mecenášstva vysvetľuje rozdielne role kamenných inštitúcií a súkromných zberateľov či majiteľov galérií, fenomén meniacej sa hodnoty výtvarného umenia, pozitívnu úlohu a spoločenský status osvieteného zberateľa umenia v zahraničí.Je vhodný pre zberateľov, ktorí pre svoju zbierku hľadajú ďalšie smerovanie a kvalitatívny rozvoj, ale aj pre úplných začiatočníkov, ktorí majú vážny záujem nielen o zberateľstvo, ale o výtvarné umenie všeobecne. Vedomosti a skúsenosti, ktoré vám v rámci programu odovzdáme patria k základom znalostí každého milovníka umenia. Prednášky sú koncipované tak, aby obohatili a zaujali účastníkov s akýmkoľvek, či už zberateľským alebo milovníckym zámerom.

5. AKO VYTVORIŤ PRESTÍŽNU UMELECKÚ ZBIERKU

Prednáša: Zuzana Bartošová, PhD.

Výtvarné umenie má aj na Slovensku okrem oficiálnych galérií svojich obdivovateľov a zberateľov, svoj trh i zaujímavé privátne zbierky. Umelecké diela sa vo finančných kruhoch považujú za výhodnú investíciu, pričom kvalitná umelecká zbierka potvrdzuje spoločenskú prestíž jej majiteľa. Cesta k takejto zbierke však nie je priamočiara. Finančné prostriedky a schopnosť oceniť krásu nestačia. Prednáška Zuzany Bartošovej, PhD., bude vychádzať z erudovaného pohľadu na slovenské výtvarné umenie, jeho dejiny i súčasnosť, tiež na stredoeurópsky kontext, i zo znalosti špecifík zbierok slovenských galérií a poznania situácie v zbierkach súkromných. Poslucháčov zorientuje v problematike umeleckých druhov i prúdov, ktorým sa je vhodné venovať a vysvetlí stratégiu, ako čo najefektívnejšie dosiahnuť cieľ: mať umelecky presvedčivú zbierku, ktorej historická i finančná hodnota narastá v čase.

6. KOMERČNÉ GALÉRIE

Prednáša: Juraj Čarný

Prednáška je úvodom do sveta súkromných galérii na Slovensku a vo svete. Predstaví základné stratégie pri komunikácii galeristov s náhodnými kupcami, ale aj so zberateľmi a stálymi klientami. Stratégie spolupráce galérii s umelcami, veľtrhmi, aukciami, ale aj partnerskými a konkurenčnými galériami. Ako vybrať galériu, ktorej môžete veriť? Prečo kupovať v značkovej galérii a prečo kupovať v mladej neznámej galérii? Aký je rozdiel medzi project space a komerčnou galériou? Ako môže galerista prispieť k budovaniu súkromnej zbierky? Ako môže zberateľ ovplyvniť a ako zmeniť základné smerovanie umeleckej scény? Aká je úloha galérii na trhu s umením a prečo galérie dnes ovládajú primárny trh so súčasným umením? Aký by bol svet bez komerčných galérii? Prečo dnes v Bratislave môžeme sledovať rozmach súkromných galérii?

7. VEĽTRHY SÚČASNÉHO UMENIA

Prednáša: Juraj Čarný

Stoja veľtrhy súčasného umenia uprostred – medzi galériami a aukciami, alebo si ich vymysleli galeristi aby mohli konkurovať adrenalínovým aukciám? Ako si vybrať správny veľtrh a ako správne postupovať pri nakupovaní na veľtrhu? Aká zľava sa dá vyjednať na veľtrhu a ako zaujať pozornosť najlepších galeristov? Ktoré sú najlepšie veľtrhy a ktoré najlepšie galérie? Ktoré diela sa na veľtrhoch v posledných rokoch predali za najzaujímavejšie ceny a prečo? Ktoré diela na veľtrhoch nájdete a na koho sa obrátiť o pomoc pri riešení praktických otázok? Prečo v Bratislave nemáme veľtrh a prečo treba každý rok cestovať na Art Basel?

8. SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE /1918-1989/

Prednáša: Richard Gregor

Vývoj slovenského umenia možno v danom období vnímať ako odraz kolízie permanentných protichodných tlakov: oficiálny vs. neoficiálny, národný vs. avantgardný (progresívny), vidiecky vs. mestský, centrálny vs. periférny, konzervatívny vs. ľavicový, poplatný vs. slobodomyseľný a podobne. Slovensko v tomto období len formuje svoj plošný vzťah ku kultúre ako k národnému fenoménu, a výtvarné umenie v tomto ohľade nedosahuje tej rezonancie ako hlavný nástroj národného obrodenia ešte z 19. storočia, ktorým bola literatúra a neskôr divadlo. Budovanie vzťahu k vizuálnemu umeniu spomalil aj totalitný režim, ktorý umenie chápal iba ako nástroj politického boja. Napriek tomu v období 1918 – 1989 a osobitne v období 1956 – 1980 vznikol zásadný fundament kultúrneho dedičstva v zmysle súbehu rovnocenných štýlov a tendencií. Ten predznamenáva pluralitu a toleranciu výtvarnej scény, ktorej efekty si môžeme naplno užívať až v tomto období, teda v čase, kedy výtvarné umenie a jeho dejiny predstavujú nielen výstavný artikel, ale tvoria predmet záujmu stále sa zvyšujúceho počtu zberateľov, ktorí chcú zo zásady investovať len do kvalitných diel.

9.”OD VYPCHATÉHO ŽRALOKA PO SLNEČNICOVÉ SEMIENKA” SÚČASNÉ SVETOVÉ UMENIE /1990-2011/

Prednáša: Omar Mirza

Prednáška predstaví vývoj vo svetovom umení za posledných 20 rokov. Nepôjde však o vyčerpávajúci zoznam teoretických faktov a analýz, ale o dobrodružnú cestu svetom súčasného umenia, na ktorej spoznáme najdôležitejšie tendencie, najdiskutovanejších výtvarníkov a najvýraznejšie diela, predstavíme si rôzne škandály, prekvapenia, sklamania a absurdné situácie, navštívime najprestížnejšie svetové prehliadky umenia, nahliadneme do zákulisia aukčných domov a trhu s umením, zoznámime sa s najvplyvnejšími kurátormi, galeristami a zberateľmi. Na príkladoch kľúčových diel a ich autorov objavíme súvislosti súčasného umenia v čoraz globalizovanejšom svete. Na konci si spoločne položíme otázku, kam až môže umenie v budúcnosti smerovať. Nebudú to dejiny umenia, ale vzrušujúci príbeh umenia bez hraníc.

10. FASCINÁCIA A NENÁVISŤ – MULTIMÉDIA – BUDÚCNOSŤ, ALEBO ODCHÝLKA BEZ PERSPEKTÍV

Prednáša: Richard Fajnor

Súčasné trendy vo vývoji vyjadrovacích prostriedkov vo výtvarnom umení – “nové obrazy”. Typológia vizuálnych kompozícií pracujúcich s časovou dimenziou – Time based Art – procesuálne a akčné umenie – happening, performance, gesto, event, socioart, videoart, inštalácia, internetové vysielanie, www art, multimédia, počítačová grafika, animácia, simulácia, virtuálna realita, počítačová hra, interaktívna inštalácia, cyberart. Popis procesu vnímania umeleckého diela / komplexné vnemy – hodnota diela/ autorstvo/ vzťah: cena – hodnota/ ekonomické aspekty tvorby. Ako vypočítať cenu známeho diela? Predstavenie významných predstaviteľov a ukážky niektorých diel, zdrojov dôležitých informácií a odkazov. Popis základných princípov vlastnej práce a problematika dokumentácie (foto, video, CD-Rom, internet).

11. UMELECKÉ DIELO ORIGINÁL A REPRODUKCIA

Prednáša: Miroslav Marcelli

20. storočie priviedlo umelecké dielo do epochy univerzálnej technickej reprodukovateľnosti. W. Benjamin, ktorý tento proces vo svojej slávnej štúdii opísal, hovorí o tom, ako sa nástupom techník reprodukcie rozpadá aura umeleckého diela. Upozorňuje, že umelecké dielo sa takto uvoľňuje z oblasti tradície a jej rituálov, aby mohlo vstúpiť do oblasti politiky. Hoci tento proces nadobudol v súčasnosti nebývalé rozmery, chceme ukázať, že prebieha aj opačný pohyb, ktorým sa v nových rituáloch upevňuje nezredukovateľná hodnota originálu. Tieto dva procesy chceme predstaviť ako komplementárne prejavy prítomnej kultúrnej a spoločenskej situácie.

12. KOLEKTÍVNA IDENTITA SBÍRKY MAREK

Prednáša: Marika Kupková

Prednáška referuje o zhruba desaťročnej existencii Sbírky Marek z perspektívy jej dlhodobých kurátorských spolupracovníkov – Milana Housera a Mariky Kupkovej. Priblíži vývoj zbierky od jej počiatočného generačného zamerania na študentov českých a slovenských vysokých umeleckých škôl až po neskoršie formovanie “sofistikovanejšej” identity zbierky a jej postupného začleňovania do inštitucionálných vzťahov na podklade jej výstavnej a edičnej činnosti. Prednáška bude koncipovaná aj ako všeobecnejšia reflexia celkového súčasného výtvarného diania s prihliadnutím na pôsobenie prednášajúcich (Milana Housera a Mariky Kupkovej) v umeleckej a kurátorskej praxi: zhodnotí “typológiu” zberateľstva súčasného umenia, postavenie súkromných zberateľov v porovnaní s verejnými zbierkotvornými a galerijnými inštitúciami a tiež rozširovanie rýdzo zberateľských záujmov o kurátorské a publikačné ambície.