Slová a maľby. O troch výstavách a ich sprievodných textoch

Rastislav Podhorský – Mužské korenie, 2014